ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ 2019 !

                                     ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ : 

      Courtesy :  An Autobiography or The Story of my experiments with truth 

        By : M. K. Gandhi. (Transalted to kannada language, by HRL)

     

                                                     ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ :

      Courtesy :  An Autobiography or The Story of my experiments with truth 

        By : M. K. Gandhi. (Translated to kannada language, by HRL)

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. 'ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ' ಎನ್ನುವ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಾಪೂಜಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಘನೀಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಥ್ಯಗಳಮೇಲೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿ (ನನಗೆ ಈಗ ೭೪ ವರ್ಷಗಳು) ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಎಂದೆಂದೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆತ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವತಾ ವಾದಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನೋ ಓದಿದಾಗ ಬಾಪು ಹೇಳಿದ್ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲವೇ ? 
-ಎಚ್. ಆರ್. ಎಲ್ 

(ಈಗ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ-ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.  : ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ -ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿ ದೇವಾನಂದ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು)   

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ :   

'ನಮ್ಮ ಮತ, ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ'

ಮೋಹನ ದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.  ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರ  ಉಪವಾಸ, ಭಜನೆ, ವ್ರತ, ನೇಮ, ಮೊದಲಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ  ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯಲು ಒತ್ತುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂ. ಕೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು  ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ  ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸೂ ಅವರದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಿವಿಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು  ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ೨೦ ವರ್ಷ ದಾಟಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಯವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ !

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್  ಬ್ರದರ್ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಥಿಯಾಸೊಫಿಸ್ಟ್ಸ್ (ದೇವತಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ) ಗಳ  ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ  ಬ್ರದರ್ ಗಳು ಮದುವೆಯಾಗದವರು.  ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. (Gita and the Light of Asia, Sir Edvin Arnolds translation,-The song Celestial) ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ರವರ ದ 'ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್' ಓದಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು  ಓದು. ನಾವು ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.  ನನಗೆ ಒಂದು ತರಹದ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು.  ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದಲು ಬರಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರಿಂದ  ಅದರ ಬಗ್ಗೆ  ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ  ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು  ಪದಗಳನ್ನು  ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ  ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆಮಾಡಿದ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ  ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ  ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಳಮನಸ್ಸು  ನುಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆತರಹ ಸಾದರ ಪಡಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ.  ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವರಜೊತೆ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

(Acquaintance with religions) :

"If one Ponders on objects of the sense, there springs,Attractions; from attraction grows desire,Desire flames to fierce passion, passion breeds Recklessness; then the memory -all betrayed -Lets noble purpose go , and saps the mind,Till purpose, mind, and man are all Undone".Theosophical society, 

ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ 

ಸಾಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ 

ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿ ಜಾಯತೇ

ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ  ಸಮ್ಮೋಹಃ 

ಸಂಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ 

ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾದ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ.

ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ : 

ವಿಷಯಾನ್ -ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಧ್ಯಾಯತಃ =ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ, ಪುಂಸಃ =ಪುರುಷನಿಗೆ, ತೇಷು=ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಗಃ =ಆಸಕ್ತಿಯು, ಉಪಜಾಯತೇ =ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಸಾಂಗಾತ್ =ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ , ಕಾಮಃ=ಕಾಮವು,ಸಂಜಯತೇ=ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕಾಮಾತ್=ಕಾಮದಿಂದ, ಕ್ರೋಧಃ=ಕ್ರೋಧವು, ಅಭಿಜಾಯತೇ=ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕ್ರೋಧಾತ್=ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ಸಂಮೋಹ =ಸಂಮೋಹವು ಭವತಿ=ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ=ಸ್ಮೃತಿಯ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್=ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ=ಬುದ್ಧಿನಾಶದಿಂದ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ=ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅವರ ದಾರಿದೀಪವಾಯಿತು :

ಅ ಶ್ಲೋಕಗಳು  ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದವು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನೇ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಓದಿದ  ಗೀತೆಯ ಪಾಠ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದೆನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು.  ಇದಾದ ಬಳಿಕ  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ  ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. 

ಮೊದಲಬಾರಿ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಾಯಿತು :

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮರ ಸಂದೇಶಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದನೀಡಿದವು.  ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಸಂಯಮ, ವಿವೇಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪರಿ ಅನನ್ಯ ಹಾಗು ವಿಶಿಷ್ಠವಾದದ್ದು . ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದವು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್' ರವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು.  ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಅನುವಾದ ವೆನ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಗೀತಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನಸಿಗಲಿಲ್ಲ  ನಂತರದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.  ಕೊನೆಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಓದದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಇಬ್ಬರು  ಬ್ರದರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು 'ಮೇಡಂ ಬ್ಲಾವಟ್ ಸ್ಕಿಯವರ ಆಶ್ರಮ'ಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು (Madame Blavatsky Lodge Her book,  Key to Theosophy)  ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆಗತಾನೇ, ನಾಸ್ತಿಕಳೆಂದು ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್  ರವರು ಬಂದು ಮೇಡಂ ಬ್ಲಾವಟ್ ಸ್ಕಿ ರವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ನನ್ನ ಹಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್  ಗೆಳೆಯರು ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದರು.  ನನಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಆಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಶಾಖಾಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ, ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್  ನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗೆಳೆಯನ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆತ ನನಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ.  ನಾನು ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ರಾಜಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಿಯರು  ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸದವರು. ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸೇವಿಸದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.  ಆದರೆ  ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡುತಿದ್ದ, ನಾನು ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳು, ಹಾಗು ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದವು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಯಾಕೋ  ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು, ಏನೋ ಒಂದು ತರಹ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.  ನನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಓದುವ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ  ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿತು. ಕ್ರಿಶ್ಷಿಯನ್ ಮತದ  ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು  ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವಾದಂತಿತ್ತು.  ನನ್ನ ಪಕ್ವವಾಗದ  ಮನಸ್ಸು ಗೀತೆಯ  ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುವ  ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ, ಮತ್ತು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.  ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. Carlyle's Hero and Hero-worship,  ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ ಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.  ಅವರೆಲ್ಲರ ಏನೋ ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ,ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನನಗೆ ಮುದಕೊಟ್ಟವು.  ನನ್ನ "ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ" ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು : 

ಅದೇಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಕೀಲ, ಹಾಗೂ  ಪಕ್ಕಾ ನಾಸ್ತಿಕನೆಂದು ಹೆಸರಾದ  ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲ್ಯಾ ೩೦,ಜನವರಿ, ೧೮೯೧ ರಂದು ಮರಣಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒಂದು ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕ ಕಾರ್ಲೈಲ್  ರಚಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ, Carlyle's Hero and Hero-worship,  https://www.enotes.com/topics/heroes-hero-worship-heroic-history-thomas-carlyle  ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲ್ಯಾ ರವರನ್ನು ವೊಕಿಂಗ್ (Brookwood Cemetery) ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆತನ ೩ ಸಾವಿರ ಜನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಿಸಿ ಬಂದೆ. (ಅಗನನಗೆ ೨೧ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ  ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು  ನನ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ  ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ, ಲೋಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವರಲ್ಲಿ  ನಾಸ್ತಿಕಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತೀಯರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು  : ಈಗ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಿರಲ್ಲವೇ  ?  ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.  ನಾವೆಲ್ಲಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ  ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  ೨೮,೦೦೦ ಮೈಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ ? ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ವಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮದೇವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ?  ಮತ್ತು ಅವನು ಇರುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ?

ಹೌದು ;  ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.   ಈಗ ನನ್ನನ್ನುಏನೂ ಅರಿಯದವನೆಂದು ಖಂಡಿತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.  ಈ ತರಹದ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದವರ  ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರಹದ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ , ಶ್ಯಾಮ್ ಲಾಲ್ ಭಟ್ ರವರ 'For a bowl of water, give a goodly meal' etc;   ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಓದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನೂರಾರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ.  ಆದರೆ  ಕೆಲವಾದರೂ  ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು.  ಈ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನಹೇಳಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ- ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿಬೆಸಂಟ್; ಆಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೈವ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು.  ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೆರವಾದಳು  ! 

ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಮ್ಮದೇಶದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ನೀಡಿದ ನಾಯಕತ್ವ, ಹಾಗೂ  ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಅವತಾರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಚೇತನ ; 

ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ : ಅವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು !!!

 

 

 
 

Comments


ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಥವೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕೇವಲ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದೇ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿರಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಶಯ ಸಹಿತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ವಿಚಾರವಂತ ಲೇಖನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ (ಫ಼ೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯವಲಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೆ ಅದರ ಹುಳುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನೈಜ ಕಾಳಜಿ ಅವರದು.
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ.ಏಕೋ ಬರಲಿಲ್ಲ...
ಈ ಬರಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಗಣನೀಯ. ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ,ನಿಮ್ಮ ಬರಹಕ್ಕೆ ನಮನಗಳು.

Popular posts from this blog

ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಬರೆವುದೆ ಕಬ್ಬಮಂ ? ಹಾ - ಕುವೆಂಪು.

Uttar dakshin, a Music concert by stalwarts like Smt/Shri. Kumareshan and Pt. Ulhas N.Kashalkarji